•  

    شماره تماس

    ۰۶۱-۳۲۲۷۸۹۶۱-۳

  •  

    مراجعه حضوری

    شنبه تا پنجشنبه ۷ الی ۱۶

Persian Arabic English

ساخت کنترل ولو ترموستاتی برای اولین بار در کشور و با اخذ تاییدیه جهاد دانشگاهی استان خوزستان

ساخت کنترل ولو ترموستاتی برای اولین بار در کشور و با اخذ تاییدیه جهاد دانشگاهی استان خوزستان