•  

    شماره تماس

    061-32907648-50

  • مراجعه حضوری

    شنبه تا پنجشنبه ۷ الی ۱۶

faaren

ساخت کنترل ولو ترموستاتی برای اولین بار در کشور و با اخذ تاییدیه جهاد دانشگاهی استان خوزستان

ساخت کنترل ولو ترموستاتی برای اولین بار در کشور و با اخذ تاییدیه جهاد دانشگاهی استان خوزستان