•  

  شماره تماس

  061-32907648-50

 • مراجعه حضوری

  شنبه تا پنجشنبه ۷ الی ۱۶

faaren

 ساخت

ساخت ساخت ساخت ساخت ساخت ساخت ساخت ساخت ساخت ساخت ساخت ساخت ساخت ساخت ساخت ساخت ساخت  ساختساخت ساخت  ساختساخت  ساخت ساخت ساخت

 • انواع کوپلینگ و شیمز
 • انواع قطعات یدکی گیربکس ها
 • انواع مبدل های حرارتی و کویل ها
 • انواع مجموعه های بلور
 • تجهیزات بسته بندی
 

 نمونه کارها

نمونه کارها نمونه کارها نمونه کارها نمونه کارها نمونه کارها نمونه کارها نمونه کارها نمونه کارها نمونه کارها نمونه کارها نمونه کارها نمونه کارها نمونه کارها نمونه کارها نمونه کارها

 • فولاد کاوه جنوب
 • فولاد خوزستان
 • مناطق نفت خیز
 • پتروشیمی آبادان
 • پتروشیمی راضی
 

 بازرگانی

بازرگانی بازرگانی بازرگانی بازرگانی بازرگانی بازرگانی  بازرگانی بازرگانی بازرگانی بازرگانی بازرگانی بازرگانی بازرگانی بازرگانی بازرگانی بازرگانی بازرگانی بازرگانی بازرگانی 

 • تاسیسات سرمایشی و گرمایشی
 • تامین پکینگ و پال رینگ
 • تامین قطعات متفرقه
 • تامین و ساخت جرثقیل
 • تامین و ساخت قطعات ریلی
 

 طراحی و نقشه کشی

طراحی و نقشه کشی طراحی و نقشه کشی طراحی و نقشه کشی طراحی و نقشه کشی طراحی و نقشه کشی 

 • طراحی و نقشه کشی
 • طراحی و نقشه کشی
 • طراحی و نقشه کشی
 • طراحی و نقشه کشی
 • طراحی و نقشه کشی
 

 پروژه های در حال اقدام به تفکیک کارفرما

پروژه های در حال اقدام به تفکیک کارفرما پروژه های در حال اقدام به تفکیک کارفرما پروژه های در حال اقدام به تفکیک کارفرما پروژه های در حال اقدام به تفکیک کارفرما 

 • پروژه های در حال اقدام به تفکیک کارفرما
 • پروژه های در حال اقدام به تفکیک کارفرما
 • پروژه های در حال اقدام به تفکیک کارفرما
 • پروژه های در حال اقدام به تفکیک کارفرما
 • پروژه های در حال اقدام به تفکیک کارفرما