•  

    شماره تماس

    ۰۶۱-۳۲۲۷۸۹۶۱-۳

  •  

    مراجعه حضوری

    شنبه تا پنجشنبه ۷ الی ۱۶

Persian Arabic English

مدیرعامل و سرپرست دپارتمان مالی و بازرگانی

آقای مهندس محمد باقر حاج خضر

 

سرپرست دپارتمان اداری

آقای مهندس علی عطائی

 

 

سرپرست دپارتمان پروژه ها

آقای مهندس محمد جعفر حاج خضر

 

سرپرست دپارتمان مهندسی

آقای مهندس نواب حسن پور